The Game Changers … De volgende stap in uw ontwikkeltraject !

  • 0
  • mei 29, 2016

De woningmarkt ontwikkelt zich van een aanbodgerichte markt naar een nieuwe, vraaggerichte markt. Nieuwe factoren die de vraag bepalen zijn: herontwikkeling van bestaande locaties/gebouwen en burgerparticipatie/mede-opdrachtgeverschap. De samenleving verandert, met nieuwe woonwensen en bijpassende woningen voor verschillende doelgroepen. Met The Game Changers richten wij ons vanuit de markt op de volgende stap in het ontwikkelen van uw woonproduct.

Interesse … ga snel naar The Game Changers.