Transformatie “Le Baptiste”, J. de Doperkerk Sluis gestart.

  • 0
  • juni 5, 2018

Krens Bouwontwikkeling heeft begin 2018 de J. de Doperkerk in Sluis verworven.
Samen met de Gemeente, de parochie, het bisdom en de initiatiefgroep ter behoud van de kerk, is afgelopen maanden gewerkt aan een woonconcept met handhaving van een kapel-functie, wat eind Mei in procedure is gebracht. Van zodra het programma nader is uitgewerkt zullen we het project lanceren.