Achtervang voor verkooprisico
Krens Ten Brinke neemt tijdens het ontwikkelproces de kosten op zich en verwerkt deze in de totale stichtingskosten. De CPO deelnemers worden tevens gevrijwaard van te verrekenen kosten indien ze voortijdig uit het proces zouden stappen. In het geval dat er toch deelnemers gaandeweg het proces afhaken, dan neemt Krens Ten Brinke te Tilburg, onderdeel van Ten Brinke Holding te Doetinchem, als achtervang het verkooprisico over. Hiermee garandeert KTB dat het project gerealiseerd wordt en dat de deelnemers niet afhankelijk zijn van de situatie bij hun potentiële nieuwe buren.

De woningen worden gebouwd onder de garantiebepalingen van Woningborg waarbij, in samenspraak met de deelnemers, de te selecteren aannemers een lidmaatschap van woningborg dienen aan te kunnen tonen.

Geen financieel risico
Door de zekerheden die DEO kan bieden aan de deelnemers wordt het een proces waar de deelnemers zonder financieel risico kunnen instappen in het CPO traject. Uiteraard word er van tevoren wel getoetst op de financiële status om inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Op dit moment zijn er een viertal locaties in Tilburg en één in Teteringen voorhanden. De locaties verkeren in verschillende fasen van ontwikkeling. Hieronder volgt een opsomming.